Portfolio

Ur ”Välkommen till mitt psyke, 2019

Du tar pennan och linjerna dansar. Du tar flöjten och tonerna skimrar. Du tar penseln och färgerna sjunger.

Dag Hammarskjöld

Här är min vilda längtan. Här är min jävla trasighet.
Här är mitt högmod, så se på mig för jag ska aldrig, aldrig dö.

Jonas Gardell